Aktualności

JakSmakWlkp

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie do udziału w projekcie ,,Smakowanie Wielkopolski” realizowanym we współpracy z Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia mającego na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem projektu jest ukazanie walorów naszego województwa poprzez poznanie i zaprezentowanie ciekawych zakątków tego terenu. Podczas jego realizacji uwzględnione zostaną elementy architektury, malarstwa, krajobrazu oraz kultury bliższego i dalszego regionu. Beneficjenci projektu kształtować będą swoją kreatywność i inicjatywność wcielając się w role ,,przewodników” po Wielkopolsce, popularyzując jej lokalną historię, kulturę oraz dobra przyrodnicze.

Projekt umożliwi poznanie ciekawych miejsc, dziejów i ludzi związanych z Wielkopolską i odbywać się będzie w kilku odsłonach. Uczestnicy degustować będą walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Kawęczyn biorąc udział w rajdzie rowerowym ,,Szlakiem bocianich gniazd”. Ponadto wybiorą się w ,,artystyczną podróż” i zasmakują w twórczości mistrza Mehoffera. Degustować będą ,,Noce i dnie” w Russowie oraz poznają smak Gołuchowa. Pojadą z wizytą do ziemiaństwa polskiego w Dobrzycy. Na zakończenie odbędzie się biesiada kulturalna w postaci twórczej degustacji: opowieści lokalnych, śpiewu i smaku regionu.

W ramach projektu oferowane będą: atrakcyjne wycieczki, rajd rowerowy, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i regionalistą, lekcje muzealne, interesujące zajęcia edukacyjne (warsztaty), konkurs wiedzowy, impreza kulturalna.

Zapraszamy do degustacji i smakowania naszego regionu!

Projekt trwa do 30 listopada 2019 roku.

Smaki Wielkopolski odkrywać pomogą autorki projektu: p. Alina Bartosik i p. Barbara Kępa

 

,,Kawęczyn – igłą i nutką malowany”

Zapraszamy uczniów również do udziału w kolejnym projekcie pt: "Kawęczyn – igłą i nutką malowany", który jest realizowany także we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt ten umożliwi podjęcie działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji plastycznych, muzycznych i literackich. Uczestnicy projektu opracują artystycznie pieśni i piosenki, nauczą się gry na instrumentach. Poznają hafty ludowe oraz wybiorą się na wycieczkę do Konina, po drodze odwiedzając - Żychlin - miejscowość związaną z pobytem naszego kompozytora Fryderyka Chopina. W Koninie - Gosławicach zwiedzą Muzeum Okręgowe. Przygotują sprawozdania, zredagują notatki do prasy i na stronę internetową. Proponowane formy działań pozwolą uczestnikom czerpać nie tylko radość ze wspólnego rozwijania talentów, pasji, ale również będą sprzyjać odkrywaniu historii.
Zadania realizowane w ramach projektu poszerzą wiedzę muzyczną, plastyczną, etnograficzną, literacką. Przedsięwzięcie pozwoli na rozwijanie pasji i zmotywuje beneficjentów do aktywnego uczestniczenia w historii naszego narodu. Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie będzie miała szansę pozytywnego wykorzystania swoich umiejętności, doświadczeń, rozwijania zainteresowań, zawarcia nowych znajomości, a może i przyjaźni.

W listopadzie 2019 r. w ramach podsumowania projektu odbędą się: wystawa fotograficzna, plastyczna, prezentacja pieśni przed lokalną społecznością, festiwal piosenek opracowanych w formie wokalnej i instrumentalnej.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmują: p. Magdalena Tomczyk, p. Violetta Kończak, p. Krzysztof Jesionek.

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj