Aktualności

20190529 173309

Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kawęczyn

 

W czerwcu zakończył się projekt „Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kawęczyn” realizowany przez „Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców” przy wsparciu funduszów pozyskanych z budżetu Gminy Kawęczyn.

Głównym zadaniem tego projektu było oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, nauczenie podstaw poruszania się w tym środowisku, wpojenie zasad bezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych oraz przeciwstawienie się wysokiej skali utonięć.

W ramach projektu staraliśmy się wyrównać szanse dzieciom z terenów wiejskich, które mają ograniczony dostęp do nauki pływania. Projekt miał również za zadanie zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W projekcie uczestniczyły trzy grupy dzieci łącznie 24 podopiecznych, 14 chłopców i 10 dziewczynek. Dwie grupy dzieci początkujących odbywały zajęcia mające na celu adaptacje do środowiska wodnego oraz nabyli podstawowe umiejętności pływania, a dzieci z trzeciej grupy, które już umiały pływać, kontynuowały naukę pływania ucząc się innych styli pływackich. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni w Turku, gdzie dzieci były dowożone autobusem. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, które stanowiły atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu. Dziękujemy rodzicom i uczniom za udział w projekcie, życzymy bezpiecznych wakacji i zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

 

 

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj