Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest "„Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie” zgodnie z załączonym wykazem w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie.

 

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy, załączniki

Załączniki

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj