Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

mgr Beata Pabisiak

 

Dzień tygodnia Godziny pracy
 Poniedziałek  13.00 - 14.30
 Wtorek  12.00 - 14.00
 Czwartek

 8.50 - 9.50

13.00 - 14.00

 Piątek  13.00 - 14.30
 

Zadania pedagoga szkolnego

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

  • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
  • gdy ktoś naruszy ich prawa,
  • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,
  • gdy potrzebują pomocy i rady,
  • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

  • trudności w nauce bądź niepowodzeń szkolnych dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci,
  • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami)

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj